Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEMAN

Prezime ŠEMAN je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2020. godine, u Hrvatskoj živi tek nekoliko desetaka ljudi s ovim prezimenom. No, iako je rijetko, prezime