Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEKELJ

Prezime Sekelj ima značenje koje se može povezati sa starim zanatom kovača, a njegov korijen potječe iz Mađarske. Podrijetlo prezimena Sekelj seže u doba kada su se ljudi počeli naseljavati po selima