Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEGOTA

Prezime Šegota danas je prilično rijetko, a prema nekim izvorima potječe iz sjeverozapadne Hrvatske, točnije iz Međimurja. Međutim, postoje i druga tumačenja o porijeklu ovog prezimena.Jedno od obja