Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEBALJ

Prezime ŠEBALJ je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali iako nije toliko često, ono ima dugu i zanimljivu povijest. Prezime ŠEBALJ potječe iz Dalmacije, a najviše ga ima u okolici grada Z