Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠĆEVIĆ

Prezime Šćević jedno je od najčešćih prezimena u Crnoj Gori. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Crnoj Gori živi preko 5.000 osoba s tim prezimenom. Prezime Šćević također se često javlja i u