Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠAVAR

Prezime ŠAVAR jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj i šire. Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj, ŠAVAR je prezime koje nosi oko 800 osoba, a najviše ih živi u Sisačko-moslavačkoj župa