Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠARE

Prezime Šare vrlo je zanimljivo i intrigantno, a njegovo značenje i porijeklo daleko su od jednostavnog objašnjenja. Prezime Šare možemo pronaći u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a čak se poja