Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SANADER

Prezime Sanader jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a nositelji ovog prezimena mogu se pronaći diljem svijeta. No, odakle potječe prezime Sanader i što ono zapravo znači?Prema nekim izvorima,