Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠALAJ

Značenje i porijeklo prezimena ŠALAJ: Odakle potječe?Prezime Šalaj spada u red manje uobičajenih hrvatskih prezimena, no ipak se nalazi među tisućama prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Prem