Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠAKOTA

Prezime Šakota može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, od Balkana do Turske. Neki izvori sugeriraju da je prezime islamskog porijekla i potječe od arapskog imena Shakir, što znači "zahvalan".