Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ROSSI

Prezime ROSSI jedno je od najčešćih prezimena u Italiji, a odnosi se na crvenu boju. Porijeklo ovog prezimena seže u srednji vijek, kada su se u Italiji počela stvarati stalna prezimena. Prema jednoj