Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REŽEK

Prezime Režek potječe iz Slovenije, gdje je i danas vrlo često prezime. Ono se sastoji od dva dijela: "rež" i "ek". Riječ "rež" potječe iz srednjovjekovnog razdoblja i označavala je malu livadu na obr