Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REPKA

Prezime Repka vrlo je zanimljivo i posebno zbog svoje neobične povezanosti s biljkom repom. Uzgajanje repe bilo je vrlo važno u prošlosti i često se koristila u prehrani ljudi, ali i stoke. Prema neki