Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RAIĆ

Prezime Raić jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 9.000 osoba s tim prezimenom, a u BiH ih ima oko 1.200

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RAIČ

Prezime Raič ima svoje korijene u Hrvatskoj, a potječe od riječi "rača", što u prijevodu znači "šljuka". Prema nekim izvorima, prezime Raič nekada se koristilo kao nadimak za osobu koja je bila stručn