Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RAGO

Prezime RAGO jedno je od najčešćih prezimena u južnoj Italiji, posebno u regijama Kampaniji i Kalabriji. Prezime RAGO ima svoje korijene u latinskoj riječi "Rubeus", što znači crveno ili crvenkasto. P