Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RADELJA

Prezime Radelja jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u davnu prošlost.Prema nekim izvorima, prezime Radelja potj

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RADELJA

Prezime Radelja spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj, a posebno je zastupljeno u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Hrvatskom zagorju. Prema nekim izvorima, prezime Radelja potječe od imena Rad