Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PUKŠEC

Prezime PUKŠEC ima svoje korijene u Hrvatskoj, a točnije u Podravini. Prema nekim izvorima, prezime PUKŠEC potječe od starog imena PUK, kojeg su nosili mnogi ljudi u Podravini u 18. i 19. stoljeću. Im