Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PUĐAK

Puđak je prezime koje se nalazi u Hrvatskoj i okolnim zemljama, a često se može pronaći i u drugim dijelovima svijeta gdje žive Hrvati. Njegovo značenje i porijeklo su dugo bili tema rasprava i pretpo