Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRŠLJA

Značenje i porijeklo prezimena PRŠLJA: Odakle potječe?Prezime PRŠLJA jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u nekim dijelovima zemlje, osobito u Dalmaciji. Zanimlj