Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRŠA

Prezime PRŠA pripada skupini prezimena koja su nastala od osobnih imena. Ime PRŠA dolazi od imena Prša, koje je skraćenica od imena Pršo. Ime Pršo je pak nastalo od riječi pršiti, što znači raspršiti