Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽOHAR

Prezime Žohar je jedno od rijetkih prezimena koja su izvorno hebrejskog porijekla. Ovo prezime je poznato u židovskoj zajednici, ali se danas može pronaći i u drugim dijelovima svijeta. Značenje ovog