Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽIGMAN

Prezime Žigman jedno je od mnogih prezimena koja su nastala u Hrvatskoj, a čije je porijeklo prilično zanimljivo. Prezime Žigman dolazi od imena Žigmund, koje je bilo vrlo popularno u Srednjem vijeku.