Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽABEC

Prezime Žabec jedno je od prezimena koje u Hrvatskoj ima svoje korijene, a koje se pojavljuje u više zemalja diljem Europe. Da bismo razumjeli značenje i porijeklo prezimena Žabec, moramo se osvrnuti