Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SULEJMAN

Sulejman je prezime koje je vrlo rasprostranjeno u mnogim dijelovima svijeta, posebno u muslimanskim zemljama. Njegovo porijeklo seže još u vrijeme Osmanskog carstva, kada je bila uobičajena praksa da