Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠTRK

Prezime ŠTRK jedno je od brojnih prezimena koja su nastala na temelju zanimanja ili neke druge karakteristike osobe koja ga nosi. U ovom slučaju, ŠTRK je prezime koje je povezano s obradom drveta, a p