Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠER

Prezime Šer jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj i u okolnim zemljama. Ovo prezime, iako na prvi pogled može izgledati relativno jednostavno i kratko, krije u sebi zanimljivu