Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SELAK

Značenje i porijeklo prezimena SELAK: Odakle potječe?Prezime SELAK jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a zanimljivo je što se često pojavljuje i u drugim slavenskim zemljama. Prezime SELAK