Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEGIN

Značenje i porijeklo prezimena SEGIN: Odakle potječe?Prezime SEGIN, iako se rijetko nalazi u Hrvatskoj, ima zanimljivo porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime SEGIN potječe od latinske riječi "sagi