Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠANDOR

Prezime ŠANDOR jedno je od uobičajenijih prezimena u Mađarskoj. Njegovo porijeklo seže daleko u prošlost, a značenje mu je povezano s mađarskim imenom Šandor.Ime Šandor ima svoje korijene u grčkom j