Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERUS

Prezime PERUS jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Iako nije često, postoje ljudi koji nose ovo prezime, a mnogi od njih se pitaju odakle ono potječe i što znači.Prema