Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERŠUN

Prezime PERŠUN jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj, ali i u svijetu. S obzirom na to da se radi o prezimenu koje nije baš često, mnogi se pitaju odakle ono potječe i što ono za