Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PATRUN

Prezime Patrun može se pronaći u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i drugim zemljama. Ovaj neobični naziv izaziva znatiželju u svakom ko naiđe na njega. Prezime Patrun ima svoje porijeklo u talijanskom je