Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAST

Prezime PAST jedno je od mnogih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj i drugim dijelovima svijeta. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže daleko u prošlost.Prema nekim izvori