Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAR

Prezime PAR spada u grupu prezimena koja su nastala od zanimanja ili osobnih karakteristika pojedinca. Prema nekim izvorima, prezime PAR može potjecati od zanimanja ili nadimka za osobu koja je bila n