Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAHOR

Prezime Pahor predstavlja vrlo zanimljivo prezime koje se u Hrvatskoj uglavnom nalazi u sjevernoj Hrvatskoj, u Gorskom kotaru i Lici. No, u svijetu je ovo prezime mnogo češće i nalazi se u Italiji, Sl