Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ORAK

Značenje i porijeklo prezimena ORAK: Odakle potječe?Prezime Orak ima zanimljivo porijeklo i dugu povijest koja seže u davna vremena. Prema nekim izvorima, prezime Orak potječe od starog perzijskog i