Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUSAP

Prezime MUSAP jedno je od rjeđih prezimena u Hrvatskoj, ali se ipak pojavljuje u nekoliko krajeva. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj živi manje od 50 osoba s ovim prezimenom. N