Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MORES

Prezime MORES je jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Ovo prezime je relativno rijetko i nije toliko često kao neka druga prezimena. No, bez obzira na to, ono ima svoju priču i