Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MILOŠ

Prezime Miloš jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj te se koristi u različitim oblicima poput Milošević, Milošić, Milošev, Milošin, a najčešće se koristi upravo oblik Miloš. Mnogi se pitaju odak