Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MATE

Prezime MATE u Hrvatskoj je jedno od češćih prezimena. Značenje ovog prezimena ima svoje korijene u staroj hrvatskoj tradiciji. Iako je prezime MATE u Hrvatskoj često, nije jedinstveno i javlja se u r