Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUSNJAK

Prezime HUSNJAK jedno je od uobičajenih prezimena na području Hrvatske. Iako se čini kao da je riječ o prezimenu koje se pojavilo relativno nedavno, zapravo je riječ o prezimenu koje ima dugu povijest