Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HASAN

Prezime Hasan ima duboko ukorijenjeno značenje u islamskoj tradiciji. Hasan je arapsko ime koje znači "dobro" ili "ljepota". Prezime Hasan je uobičajeno u muslimanskim zemljama, posebno u zemljama Bli