Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CAR

Prezime CAR u Hrvatskoj je prilično zastupljeno. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na dan 31. prosinca 2020. godine, u Hrvatskoj je živjelo oko 3.600 osoba s prezimenom CAR. U ovom članku