Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BILAL

Prezime Bilal ima značajno mjesto u islamskoj tradiciji, budući da se odnosi na jednu od najznačajnijih figura u ranom islamu. Bilal je bio jedan od prvih sljedbenika proroka Muhameda, a poznat je po