Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALA

Prezime BALA jedno je od najčešćih prezimena u Indiji. Njegovo značenje i porijeklo upućuju nas na bogatu povijest i kulturu ovog područja. Prezime BALA često se može naći među pripadnicima hinduistič