Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BABAJ

Značenje i porijeklo prezimena BABAJ: Odakle potječe?Prezime Babaj je jedno od mnogobrojnih prezimena koja su se razvila i proširila diljem Balkana. Prema nekim izvorima, prezime Babaj potječe iz Al