Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BABAC

Prezime BABAC jedno je od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Turskoj. Prema nekim izvorima, prezime BABAC vodi porijeklo iz Turske, dok se prema drugim izvorima smatra da je

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BABAC

Prezime BABAC jedno je od mnogih prezimena koja se danas mogu pronaći u Hrvatskoj. Međutim, postavlja se pitanje odakle to prezime potječe te kakvo mu je značenje. Prema nekim izvorima, prezime BABAC