Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AJMAN

Značenje i porijeklo prezimena AJMAN: Odakle potječe?Prezime AJMAN svoj je korijen pronašlo u slovenskom jeziku te se može dovesti u vezu s riječju "ajda", koja na slovenskom označava heljdinu kašu