Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREVIŠIĆ

Prezime PREVIŠIĆ potiče iz Hrvatske, a često se može naći u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebice u Međimurju. Ovo prezime spada u kategoriju patronimika, što znači da se sastoji od imena oca, u ovo