Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREPROTIĆ

Prezime Preprotić ima svoje korijene na prostoru današnje Srbije. Iako se prezime pojavilo u relativno kasnom razdoblju, tokom 18. stoljeća, smatra se da je prezime vrlo staračko i da je njegovo porij